dinsdag 10 mei 2016

Eerste test
Day 11 Tuesday 10 May

Let’s play.
The pores of the guitar are now filled. We can sandpaper the guitar.
We place the saddle, the nut and the machine heads.

We place the strings on the guitar, and for the first time, we can listen at the sound of the new guitar.

Then, we continue polishing the 3 guitars.

Dag 11 dinsdag 10 mei

Spelen maar:
De Poriën van de gitaar zijn gevuld. De gitaar kan fijn geschuurd worden.
We plaatsen de brug, topkam  en stemmechanieken.

We plaatsen snaren op de gitaar en kunnen voor het eerst het geluid van de nieuwe gitaar aanhoren.


Alle drie de gitaren worden vervolgens verder afgewerkt met politioer.

Kleuren gitaar en politoeren
afwerking topkam en kleuren gitaar
Day 10 Monday 9 May

Finishing the nut and the saddle.
We finish the nut and file the grooves for the strings.
We remove the glue residues around the saddle and place the machine heads.
We polish the guitar and colour the maple with uv light.
On the one hand we use a solution on the basis of water and sodium nitrate, on the other hand vinegar. This combination - and the duration of radiation with uvb light - causes the orange colour on the maple.
Finally, we fill the pores with Shellac.

Dag 10 maandag 9 mei

Afwerking Topkam en brug.
We werken de topkam af en vijlen de groeven voor de snaren in.
We verwijderen de lijmresten rond de brug en plaatsen de stemmechanieken.
We kuisen de gitaar op en gaan de esdoorn  kleuren met uv licht.
Hiervoor gebruiken we een oplossing van water en Sodium nitraat enerzijds en natuur azijn anderzijds. Deze combinatie maakt dat de Esdoorn een oranje kleur krijgt al naargelang de duur van bestraling met uvb licht.

Tot slot worden de poriën gevuld met schellack.

zondag 8 mei 2016

Lijmen Brug
Day 9 Saturday 9 may

We hope that the guitar will be ready on tuesday, so we decide to continue to work saturday morning.

We finish the bridge. Remarquable, we never use a liner or a sliding gage. The bridge has no compensation.
During glueing, we give 2 mm compensation on the high and low mi.
To determine the position of the bridge, Lorenzo uses 2 strings. He places the bridge at 327 mm, the positioning of the bridge happens intuitive.
To press the bridge firmly, Lorenzo uses a bellows.

Dag 9 zaterdag 7 mei

We willen graag dat de gitaar dinsdag kan bespeeld worden, wat ons doet beslissen om vandaag zaterdag in de voormiddag verder te werken.

Afwerking en lijmen van de brug:

De brug wordt verder afgewerkt, opmerkelijk want er komt geen schuifmaat of meetlat aan te pas. De brug heeft geen compensatie.
Bij het lijmen van de brug wordt  2 mm compensatie gegeven, dit zowel aan de hoge als de lage mi.
Om de brug te positioneren gebruikt Lorenzo twee snaren. Hij plaats de brug op 327 mm maar de positionering gebeurt op zicht.

Om de brug stevig aan te drukken gebruikt Lorenzo een vacuum balg.